แนะนำตัว
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
การศึกษาไทย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
สาขา ICT เพื่อการศึกษา มจพ.
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ภารกิจวิทยานิพนธ์
ภารกิจวิทยากร
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
นักวิจัย
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดการและนัดหมาย
ผู้ดูแลระบบ
ข้อคิดให้ใคร่ครวญ
ถ้าชีวิตเหลือเวลา 15 นาที
คำอธิษฐาน 10 ประการ
บันทึกการเดินทาง Perth, Australia
สถิติ
OS: Linux c
PHP: 5.2.9
MySQL: 5.0.51a-community
เวลา : 10:12
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
จำนวนสมาชิก : 229
จำนวนข่าวสาร : 297
เว็บลิงก์: 856
ผู้เยี่ยมชม: 1545555
เครือข่ายสังคม

Prachyanun Nilsook


Thai Radio

 คุณกำลังใช้งานอยู่ที่ : หน้าแรก

Newsflashถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง
และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และถูกต้องตาม ทำนองคลองธรรมแล้ว
ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะ ผ่านพ้นไปได้

พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๘๙


บทความวิจัย2557-2
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
ปรัชญนันท์ นิลสุข และจิระ จิตสุภา (2557)
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557. หน้า 56-62.
http://www.prachyanun.com/2014/prachyanun_jira2557.pdf
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
ทิพภากร รังคสิริ, ธนวรรณ แสงสุวรรณ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2557)
ทัศนะการตลาด : รูปแบบการจัดการศึกษาไทย บนแนวคิด ”นักเรียน คือ ลูกค้า”.
วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์. ปีที่ 36, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 141, ปี 2557 ; หน้า 18-35.
https://www.academia.edu/9001412/
http://cbsreview.acc.chula.ac.th
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014

Call for Paper NCET2015
การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  29
(The 29th  National Conference on Educational Technology 2015)
ระหว่างวันที่  22-23   มกราคม  2558 
ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.e-trainingvec.com/ncet2015/
https://www.facebook.com/ncet2015

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Web-based training in e-Agriculture for Agricultural College.
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 06 ตุลาคม 2014
Prachyanun Nilsook   Leisa Armstrong   Pornchai  Taechatanaset and  Tirtha Ranjeet.
Nilsook, P., Armstrong, L., Taechatanaset, P., and Ranjeet, T. (2014)
Web-based training in e-Agriculture for Agricultural College.
Proceedings of the  9th Conference of the Asian Federation for Information Technology in
Agriculture. Perth, Western Australia, 29 September to 2 October 2014.
https://www.academia.edu/8638854/Web-based_training_in_e-Agriculture_for_Agricultural_College
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บทความวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 06 ตุลาคม 2014

บทความวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 4  ฉบับที่ 7  มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2557
ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.e-trainingvec.com/jvte/

Cover_7.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 06 ตุลาคม 2014 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการนานาชาติ IEC2014
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 23 สิงหาคม 2014
รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการนานาชาติ IEC2014
Proceeding 
The Fifth TCU International e-Learning Conference (IEC2014)
"Overcome the Uncertainty of Technology in Education"
August 5-6, 2014 Windsor Suites hotel, Sukhumvit 20, Bangbok
http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2014/proceedingIEC2014.pdf
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ผลงานที่ลงพิมพ์ร่วมกันนักศึกษาและคณาจารย์ 
ดูในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น

Yuwanuch Gulatee and Prachyanun Nilsook (2014) Elements of Learning Design for MOOCs. 
The Fifth TCU International E-learning Conference 2014. August 5-6, 2014. Bangkok ; pp. 84-88.
http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2014/Yuwanuch_IEC2014.pdf 

คลิกอ่านเพิ่มเติม .......
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 16 จาก 280

โพลล์
ท่านเคยพบหรือเชื่อมโยงมาหาผมจากเครือข่ายสังคมใด ?
  
รวมรูปส่วนตัว

  ครอบครัวสุขสันต์
  ครอบครัวสุขสันต์2
  รับปริญญา
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ศึกษาดูงานมาเลเซีย1
  ศึกษาดูงานมาเลเซีย2
  ศึกษาดูงานสิงคโปร์1
  ศึกษาดูงานสิงคโปร์2
  ศึกษาดูงานสิงคโปร์3
  ศึกษาดูงานสิงคโปร์4
  ศึกษาดูงานเกาหลี1
  ศึกษาดูงานเกาหลี2
  ศึกษาดูงานเกาหลี3
  ศึกษาดูงานเกาหลี4
  ศึกษาดูงานเกาหลี5
  ศึกษาดูงานฮ่องกง1
  ศึกษาดูงานฮ่องกง2
  ศึกษาดูงานฮ่องกง3
  ศึกษาดูงานฮ่องกง4
  ศึกษาดูงานฮ่องกง5
  ศึกษาดูงานเสินเจิ้น1
  ศึกษาดูงานเสินเจิ้น2
  ศึกษาดูงานเสินเจิ้น3
  ศึกษาดูงานเสินเจิ้น4
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง1
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง2
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง3
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง4
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง5
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง6
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง7
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง8
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง9
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง10
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง11 

 ศึกษาดูงานเวียดนาม 1-25
 ศึกษาดูงานเวียงจันทน์ 1-6
  ศึกษาดูงานกุ้ยหลิน 1-12

ศึกษาดูงานอู๋ฮั่น 1-4
ศึกษาดูงานซูโจว 1-4

ศึกษาดูงานหังโจว 1-4

ศึกษาดูงานเซี่ยงไฮ้ 1-4

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น
ศึกษาดูงานอู่ฮั่น 1-7
ศึกษาดูงานเกาหลี 2011


ศึกษาดูงานเมืองเพิร์ธ ออสเตรเลีย 1-5 
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน

Who's Online
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Social-Network
Prachyanun's Multiply
Prachyanun.Spaces.Live
Prachyanun's Tagged
Picasaweb_Google
Prachyanun' Hi5
Prachyanun's Netlog
Prachyanun' Youtube
Prachyanun' Twitter
Prachyanun's Facebook
Prachyanun's Slideshare
Prachyanun's Slideshare # 2
Prachyanun's Myspace
Prachyanun's Wordpress
Prachyanun's Blogger
Prachyanun's Researchgate
Prachyanun's Academia
Prachyanun's Scribd
Prachyanun' Flickr # 1
Prachyanun's Flickr#2
Prachyanun's Pinterest
บทความ
บริษัทจำลอง
HPT Model
การวิจัยเทคโนฯ
WBT
กระบวนการเรียนรู้
ICT
Innovation
E-Library
E-Inspection
การประเมินเว็บ
CBS
e-Training
M-Learning
E-Petition
Weblog
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai